Logo
KOMPLEKSOWE ROBOTY DROGOWE
ul.Słoneczna 11, 42-141 Przystajń
tel. 34 319 17 84
 
Nowe usługi w ofercie
Powiększenie

Z przyjemnością informujemy, iż w naszej ofercie usługowej dostępne są następujące nowe usługi:

  • stabilizacja gruntu cementem, lub innym spoiwem hydraulicznym;
  • kruszenie gruzu budowlanego In situ;

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu spoiwami hydraulicznymi, to najbardziej ekonomiczny sposób podnoszenia parametrów słabonośnych i wysadzinowych gruntów zaliczanych do grupy G2-G4, do parametrów G1.

Oszczędza czas i koszty związane z wymianą grubej warstwy gruntu rodzimego na materiał o odpowiednich parametrach, zmniejsza wpływ na środowisko naturalne poprzez ograniczenie eksploatacji materiałów kopalnych, ograniczenie przemieszczania olbrzymich ilości mas gruntu i materiałów budowlanych, wyklucza konieczność składowania lub utylizacji odpadów w postaci gruntów spoistych.